12.12.2022

POREZ NA NEKRETNINE: tko ga određuje, kad i kako se plaća?

1670839680_tierra-mallorca-rgj1j8sdeay-u
FOTO: UNSPLASH/ TIERRA MALLORCA

Jedno od najčešćih pitanja s kojim se susreću naši agenti vezano je za porez na promet nekretninama. Upravo zato smo vam odlučili objasniti tko ga uređuje, koliko, kada i kako se plaća.
 

Tko, kada i koliko plaća porez na promet nekretninama?

Obveznik plaćanja poreza na promet nekretninama je kupac, nasljednik ili davatelj uzdržavanja, odnosno svaki stjecatelj vlasništva nad nekretninom. Osim na kupnju, porez na promet nekretninama plaćaju i sudionici zamjene nekretnine, i to svaki za nekretninu koju u zamjeni stječe.

Plaćanje poreza uređeno je Zakonom o porezu na promet nekretninama, a plaća se 3% na tržišnu vrijednost u trenutku nastanka porezne obveze.

Porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora. Ugovor Poreznoj upravi dostavlja javni bilježnik u roku od 30 dana, a utvrđeni iznos se mora platiti u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Važno je znati i da Porezna uprava daje mogućnost da se porez na promet nekretninama plati na 24 rate, uz zateznu kamatu koja trenutno iznosi 5,75%.

 

Tko je oslobođen od plaćanja poreza na promet nekretninama?

Porez se ne plaća u nekoliko slučajeva, a najčešće kada je riječ o unosu nekretnine u trgovačko društvo, odnosno kada se nekretnine kupuju preko „firme“. Tada troškovi nekretnine ulaze u trošak poslovanja.

Drugi najčešći slučaj je kada kupac kupuje nekretninu od investitora koji je dužan obračunati PDV na nju, primjerice novogradnja.

Osim toga, porez na promet nekretninama ne plaća se ni u slučaju ako:

  • Osobe stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine m
  • Prognanici i izbjeglice koje stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu
  • Zaštieni najmoprimci koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu
  • Građani koji kupuju stambenu zgradu ili stan ili zemljište na kojem su imali stanarsko pravo
  • Zaštićeni najmoprimci
  • Osobe koje stječu nekretnine u skladu s propisima kojima se uređuje pretvorba društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva
  • Bračni drug, izvanbračni drug, formalni i neformalni životni partneri, potomci i preci te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s primateljem uzdržavanja te od njega stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
  • Osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili diobom zajedničkog vlasništva stječu posebne dijelove te ili tih nekretnina, neovisno o omjerima prije i nakon razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva.

Ovo su samo neki od najčešćih primjera kada se plaća, a kada se ne plaća porez na promet nekretninama. Poznavanje zakona vrlo je važno kod tako važne kupoprodaje i upravo zato je bitno da agent kojeg ste angažirali ima iskustva i zna vas voditi kroz svaki od koraka u ovo važnoj transakciji.